Ontdek de wortels van de evangelische beweging

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 25,-
Billy Graham

Opzet van de cursus

In deze cursus maak je kennis met de historische wortels van de evangelische beweging.

We beginnen met twee inleidende lessen, waarin we eerst ingaan op de betekenis van ‘evangelisch’. Dat is nog best een lastige kwestie. Nadat we op dit punt enige duidelijkheid hebben, schetsen we in de tweede inleidende les een historisch kader dat als kapstok fungeert voor het vervolg van de cursus, dat bestaat uit 15 lessen (en een bonusles!). Per les zullen we stilstaan bij een historische ontwikkeling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de identiteit van de evangelische beweging. Om te voorkomen dat het alleen over namen, jaartallen en feitjes gaat, namen we telkens het leven en werk van een invloedrijke figuur als uitgangspunt (met uitzondering van de laatste twee lessen). Op deze wijze ontstaan er diverse portretjes en krijgt de evangelische beweging ook gelijk een ‘gezicht’. Hierbij is geprobeerd de te bespreken voormannen en -vrouwen strategisch te kiezen, zodat een zo groot mogelijk terrein wordt bestreken. Maar volledigheid kan op dit punt niet worden verwacht. Desalniettemin is het de hoop en verwachting van de auteur dat deze cursus een inspirerende kennismaking biedt met de veelkleurige en dynamische wortels van de evangelische beweging.

Auteur: dr. Nathan Witkamp

Nathan Witkamp

Verantwoording

Voor de ontwikkeling van deze cursus is vooral gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

  • Larsen, Timothy (ed.), Biographical Dictionary of Evangelicals, Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 2015[2003].
  • Olson, Roger E., The SCM Press A-Z of Evangelical Theology, London: SCM Press, 2005.
  • Dijkhuizen, Laura & Bakker, Henk (red.), Typisch Evangelisch: een stroming in perspectief, Amsterdam: Ark Media, 2017.
  • Andrew Atherstone & David Ceri Jones (eds.), The Routledge Research Companion to the History of Evangelicalism, London: Routledge, 2019.
  • Mark Hutchinson & John Wolffe, A Short History of Global Evangelicalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Daarnaast is dankbaar gebruikgemaakt van diverse informatieve websites zoals:

  • Christianitytoday.com
  • Thegospelcoalition.org
  • Christianhistoryinstitute.org

Voor een uitvoerig naslagwerk over de internationale evangelische beweging wordt verwezen naar:

  • David W. Bebbington & Mark A. Noll (eds.), History of Evangelicalism Series: People, Movements and Ideas in the English-Speaking World (2004-2016; 5 Volumes), Leicester: Inter-Varsity Press.

Bronnen die specifiek zijn gebruikt voor een bepaalde les, worden aldaar vermeld.