Zelfstudiepakket Hebreeuws

 150,00

Inhoud van dit studiepakket

Boek: Grammatica van het Bijbels Hebreeuws
Werkboek: Grammatica van het Bijbels Hebreeuws
Online cursus: Inleiding Hebreeuws
Online cursus: Hebreeuws 2

Beschrijving

Wil je zelfstandig Hebreeuws studeren? Bestel dan dit studiepakket van het Evangelisch College, bestaande uit:

  • Grammatica en werkboek
  • Online cursus Inleiding Hebreeuws + Hebreeuws 2

Grammatica en werkboek

Deze basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws is bedoeld voor wie zich de grondbeginselen van deze taal eigen wil maken. Hiervoor is geen voorkennis nodig. De grammatica van het Bijbels Hebreeuws wordt in dit boek zo eenvoudig mogelijk beschreven en uitgelegd. Hierbij worden veel voorbeelden geboden om de stof te verduidelijken, zodat men al snel kennis maakt met de Hebreeuwse Bijbeltekst. Als basisgrammatica is dit boek geschikt voor beginnende theologiestudenten of cursisten. Het kan gebruikt worden bij een cursus Hebreeuws, in een studiekring, leerhuis, en met name bij zelfstudie.
Over alle behandelde stof vindt men in het bijbehorende werkboek oefeningen met uitwerking en toelichting. Men beschikt zo over voldoende materiaal om met de stof die geleerd is te kunnen oefenen.

Auteur
Dr. A.E.M.A. Vrolijk schreef deze grammatica vanuit ruim dertig jaar ervaring als docent Bijbels Hebreeuws en Oude Testament aan verschillende theologische opleidingen (waaronder het Evangelisch College). Zij is medeauteur van de Studiebijbel van het Oude Testament van het Centrum voor Bijbelonderzoek te Doorn. Haar specialisme ligt op het gebied van oude Bijbelvertalingen van de Sefardische Joden, vanuit het Hebreeuws vertaald in het Ladino of Judeo Español.

Online cursus

Je ontvangt bij aanschaf van dit studiepakket Hebreeuws toegang tot de online cursus Inleiding Hebreeuws en de online cursus Hebreeuws 2. Deze online cursus bevat instructievideo’s om zelfstandig het Bijbels Hebreeuws te leren lezen.

  • Inleiding Hebreeuws: circa 3,5 uur uitleg op video
  • Hebreeuws 2: circa 2 uur uitleg op video

Voorbeeldvideo:

Online cursus

Bij het bestellen van het zelfstudiepakket Hebreeuws krijg je ook toegang tot de online cursus Inleiding Hebreeuws en de online cursus Hebreeuws 2. Deze is ondersteunend aan de inhoud van de grammatica. Hieronder wordt de inhoud van beide cursussen weergegeven.