Toelatingstest | Theologie

 150,00

Beschrijving

Deze toelatingstest dient pas ná aanmelding en instructies van de opleidingscoördinator te worden besteld.

Indien een aspirant-student zich aanmeldt voor de opleiding Theologe (of een afgeleid traject daarvan) bij het Evangelisch College, maar niet voldoet aan de vooropleidingseisen om de opleiding als student te volgen, kan de school de student verzoeken een toelatingstest af te leggen.

Deze toelatingstest bestaat uit het zelfstandig bestuderen van het vak Inleiding in de Bijbel. Dit houdt het volgende in:

  • Na het bestellen van de toelatingstest ontvangt de student per post de studiemodulen behorende bij het vak Inleiding in de Bijbel, bestaande uit Inleiding Oude Testament en Inleiding Nieuwe Testament, alsmede een vakomschrijving met daarop instructies voor het leren van het tentamen en het maken van een verwerkingsopdracht.
  • Vervolgens maakt de (aspirant-)student een afspraak voor het afleggen van het tentamen over de leerstof (dit kan thuis achter de computer of op het EC-administratiekantoor in Zwijndrecht).
  • Op deze tentamendatum dient ook (digitaal) de verwerkingsopdracht te worden ingeleverd.
  • Op basis van de uitslag van het tentamen en de verwerkingsopdracht volgt er een (telefonisch) studie-adviesgesprek.
  • Indien de student wordt toegelaten, krijgt de student een vrijstelling voor het vak Inleiding in de Bijbel (uitgezonderd het bijwonen van de colleges in het geval van deeltijdonderwijs). Ook hoeven de studiemodulen Inleiding Oude Testament en Nieuwe Testament niet meer aangeschaft te worden.
  • Indien een student niet wordt toegelaten, of op basis van de uitslag van de toelatingstest alsnog van de studie wil afzien, zal er geen collegegeld in rekening worden gebracht. De aanmeldingskosten en de kosten voor de toelatingstest zijn echter voor rekening van de student en worden niet gerestitueerd.

Let op! Deze toelatingstest is enkel bedoeld om aspirant-studenten de mogelijkheid te bieden aan te tonen over voldoende studieniveau en studievaardigheden te beschikken voor een opleiding op hbo-niveau. Aan de resultaten van de test kunnen geen verdere rechten worden verleend. Ook geeft het behalen van deze test geen recht tot toelating bij andere opleidingsinstituten.