Pastoraat 1

 35,00 60,00

Beschrijving

In deze module wordt aandacht geschonken aan de vraag hoe de geestelijk werker zorg dient te dragen voor het geestelijk welzijn van hen met wie men in aanraking komt tijdens de uitoefening van de gemeentewerkzaamheden. Dit kan zowel binnen als buiten de directe gemeentesfeer liggen.
Zo kan men denken aan de pastorale zorg voor gemeenteleden in het algemeen, maar ook in het bijzonder aan ouderenpastoraat, ziekenpastoraat, kinder- en tienerpastoraat en gevangenispastoraat.
Zo worden in deze cursus algemene richtlijnen gegeven hoe pastoraal werk gedaan dient te worden, maar wordt ook informatie gegeven over hoe pastoraal werk verricht wordt aan de genoemde specifieke doelgroepen. Bijbelse richtlijnen dienen hierbij als uitgangspunt en discipelschap van Jezus Christus wordt hierbij als doel gezien.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave-Pastoraat-1