Missiologie

 30,00 60,00

Beschrijving

Uitgave: juni 2021

De missiologie is enorm in beweging. De veranderingen binnen en buiten de kerk zijn daarvan een belangrijke oorzaak. In Europa neemt de kerkelijke betrokkenheid af. Buiten het Westen groeit de kerk op sommige plaatsen snel. De verhoudingen binnen het christendom veranderen daardoor en vanuit missiolologisch perspectief wordt daar verschillend op gereageerd. Deze module geeft een beeld van de hedendaagse missiologie en hoe deze zich verhoudt tot de missionaire praktijk.

De module bakent eerst termen af en geeft een definitie van missie in de praktijk en komt uit bij de ‘5 marks of mission’. De module legt daarna een Bijbels en theologisch fundament. Bijbels wordt begonnen met het Oude Testament, omdat de hele Bijbel missionair gekleurd is. Theologisch wordt gestart bij wie God is: God is in Zichzelf missionair. De term die daaraan gekoppeld is, is missio Dei. Missiologie is trinitarisch: Vader, Zoon en Geest zenden Zichzelf uit in de wereld en zenden vervolgens gelovigen uit om een ambassadeur van Hem en het evangelie te zijn. Van de theologie wordt gesprongen naar de praktijk. Aan de hand van de paradigma’s van de missioloog David Bosch kijkt de module naar de missionaire benaderingswijzen in verschillende tijdvakken. Bosch laat zien dat elk paradigma een eigen nadruk heeft. De laatste drie hoofdstukken richten zich op de huidige tijd. Vanuit een mondiaal perspectief krijgen thema’s als contextualtisatie, cultuur en communicatie, missionaire bewegingen en mondiale theologie aandacht. De module sluit af met aandacht voor andere religies. Door de globalisatie leven aanhangers van verschillende religies naast elkaar. Vanuit de Bijbel en de kerkgeschiedenis bespreekt de module de rol van religie in de wereld. De bespreking van de diverse benaderingswijzen van de relatie tussen het christendom en andere religies vormen de basis voor de positiebepaling bij een interreligieuze dialoog.

Inhoudsopgave

Inhoud_Missiologie