Eschatologie

 40,00 60,00

Beschrijving

Toekomstverwachting is van alle eeuwen. De eschatologie is het vakgebied dat specifiek de christelijke toekomstverwachting theologisch wil doordenken. Deze studiemodule wil een inleiding bieden op dit boeiende en veel-bediscussieerde vakgebied.

Na de belangrijke inleidende vragen, zoals hoe eschatologisch materiaal in de Bijbel moet worden gelezen, valt de module uiteen in drie hoofddelen.

  1. Een theologische verkenning van de eschatologie in Oude en Nieuwe Testament.
  2. Een historisch-theologisch overzicht van de belangrijkste eschatologische ontwikkelingen van de eerste eeuwen tot vandaag de dag.
  3. Een systematisch-theologische behandeling van de belangrijkste thema’s die te maken hebben met de christelijke toekomstverwachting.

Ondanks dat dit zeker een uitdagend vakgebied is, is haar bestudering de moeite ruimschoots waard en een verrijking voor het geloof.

Inhoudsopgave

Inhoud_Eschatologie